Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva starosty SDH Broumy za rok 2016

V roce 2016 pracoval výbor našeho sboru  ve složení ing. Marcela Závorová jednatelka, Ladislava Seidlová hospodářka, Karel Císař st. velitel, Jiří Závora ml. náměstek starosty,David Srp vedoucí mladých hasičů, Štochl Václav, Štochl Martin, Bc. Karel Císař ml. jako členové výboru a starosta Vlastimil Srp.

Výbor se scházel každý týden.

Naše členská základna má následující složení:                       

Mladí hasiči do 15 let – 12 děvčat, 8 chlapců

Dorost 15 – 18 let - 4 dívky, 4 hoši

Dospělí 14 žen, 22 mužů

Senioři 1 žena, 10 mužů

Celkem je nás 75

 V dubnu a v listopadu se zúčastnil náš zástupce  shromáždění zástupců sboru dobrovolných hasičů okresu Beroun.  

Počátkem roku došlo ke změně na našich webových stránkách, ujal se jich Kája Císař mladší a na tvorbě doprovodných textů se podílí více autorek a autorů. Sledovanost za porovnatelné období roku 2015 a 2016 se zvýšila čtyřnásobně.

V říjnu získali Maruška Mašková a Kája Císař kvalifikaci rozhodčích požárního sportu

img_20161023_133457.jpg

Spolupracujeme s tiskem a rozhlasem. Je to Broumský zpravodaj, Berounský deník p. Romana Šimková, Podbrdské noviny  p. Marta Vaculíková, týdeník 5+2 p. Jaroslav Pešice a z rádia Region českého rozhlasu p. Soňa Jindrová.            

  V sobotu, 23. ledna 2016 jsme na Valné hromadě zhodnotili  rok 2015.Jako hosté se zúčastnili p. František Lemon 1.náměstek starosty okresního sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, p. Zděnek Laube vedoucí Hasičské záchranné stanice Hořovice, senátor RNDr. Jiří Oberfalzer, starosta obce Ing. Petr Ubry, bývalý starosta obce Broumy p. Jiří Čermoch st., kronikář obce p. Karel Vajs. Dále byli přítomni zástupci sborů okrsku č. 8 SDH Kublov, SDH Bzová, SDH Hudlice. Ze sborů kam jezdíme na soutěže případně jiné akce zde byli přítomni zástupci SDH Žebrák, SDH Bránov, SDH Malé Přílepy Modré, SDH Žloukovice.  Předáním vyznamenání a pamětních listů byli ukončeny oslavy 135 let trvání SDH Broumy. Při této příležitosti nám by předán dar Nadačního fondu Letorosty Jiřího Oberfalzera. .                                                                                                     

   V sobotu 26. března 2016, se uskutečnil   „Hasičský bál“ v prostorách Kulturního domu.  Taneční skupina  žen TJ Sokol Broumy vedená p.MiIenou Kohoutovou a p.Janou Čermochovou předvedla ve svém, již sedmém programu zábavně pojaté Labutí jezero. Celým  večerem   provázel hosty slovem Václav Štochl. Návštěvníci měli možnost porovnat své síly a schopnosti v několika soutěžních disciplínách.

dsc_1333.jpg

Na  velkoplošné obrazovce po celou dobu bálu  běžely videozáznamy z akcí, kterých jsme se zúčastnili v uplynulém roce. Příjemnou atmosféru spoluvytvářela  hudební skupina KARAVEL, řízená  ing. Pavlem Markem. Při dojednávání hry na  plese v roce 2017 neměl Karavel v námi uvažovaném termínu volno. Na letošním plese nám zahraje Jihočeská hasičská kapela Božejáci.     

V květnu jako spolupořadatel  Staročeských májů  dbáme především na bezpečnost při stavění krále a jeho porážení, zajišťujeme ozvučení.

5. července jsme hodnotili naši činnost za první pololetí na tradiční grilovačce při pohoštění kde hlavní chod připravil  šéfkuchař Kamil Orth.

Poslední víkend v červenci pořádal náš sbor společně se sborem hasiček SDH Malé Přílepy Modré  8. a 9. kolo Brdské ligy. Na obou kolech se sešlo 28 družstev.

p1290673.jpg

 Před zahájením sobotního kola došlo k poranění jedné závodnice a byl nutný zásah zdravotnické záchranné služby. Naštěstí vše dobře dopadlo a soutěž mohla bez problému začít.

V sobotu v úvodu soutěže pozdravil soutěžící družstva plukovník Novák, ředitel Hasičské záchranné stanice v Berouně. Nedělní kolo zahájil zpěvem hymny České republiky pěvecký sbor  Základní školy v Broumech vedený p. učitelkou Šimurdovou a p. učitelkou Hořejšovou.

Do  deštivého dne přivítal soutěžící starosta obce Broumy Ing. Petr Ubry a v odpoledních hodinách, na závěr soutěže promluvil k přítomným senátor RNDr. Jiří Oberfalzer.

Po zkušenosti s deštěm pro letošní kolo Brdské ligy máme připraven rozvaděč elektrického proudu vybavený proudovým chráničem a veškeré spoje zabezpečíme proti zatékání vody.     

Zájmové sdružení  Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku , pořádá s podporou svých partnerů každoročně celorepublikovou anketu pro Zásahové jednotky dobrovolných hasičů a pro Sbory dobrovolných hasičů. Umístění na prvních třech místech v obou kategoriích je oceněno finančními a věcnými prostředky  pro zdokonalení činnosti Dobrovolných hasičů. My jsme se přihlásili do obou kategorií. V kategorii Sbor dobrovolných hasičů jsme se z 24 sborů nedostali do finále. V kategorii zásahových jednotek odborná porota vybrala z 18 zásahových jednotek Středočeského kraje, Ústeckého kraje a Hlavního města Prahy pět zásahových jednotek do finále a mezi nimi zásahovou jednotku SDH Broumy. Podrobnosti uvede ve své zprávě velitel sboru.

26. listopadu jsme při Adventu zajišťovali dovoz  stolů, stavbu stánků, rozvod silové elektrické energie, osvětlení stánků, ozvučení hlavní scény, ozvučení a osvětlení Živého betlému

K zásahu při  zaplavení Základní školy podrobnosti uvede velitel sboru následně jsme zajišťovali odvoz vybavení tělocvičny a dalších místností, aby mohli být provedeny opravy podlah v celém objektu. Po dokončení oprav následovalo zpětné navezení.

Každý měsíc zajišťujeme svoz plastů, případně věcí patřících do sběrného dvora.

Stará garda zajišťuje při trénincích startéra a časomíru, při Brdské lize regulaci dopravy, zajišťuje nakládku starého papíru. Historický stroj PS 8 SG spolehlivě funguje díky péči Mirka Vokáče. Pod velením velitele Staré gardy Míry Vajce vystoupila na zahájení memoriálu Františka Šímy ve Bzové

Počátkem prosince jsme se dozvěděli o vyhlášení sbírky na pomoc dobrovolnému hasiči Jindřichu Šťastnému z SDH Nesměřice, náš sbor věnoval na konto této sbírky tisíc korun

Na závěr jsem si vypůjčil část z informace mladých hasičů o vánočním setkání:

Letos jsme se naposledy v tomto roce opět sešli v rybářské klubovně u rozsvíceného a ozdobeného stromečku. Od paní Orthové jsme měli výbornou horkou hrušku a jablkovou bábovku, na které jsme si moc pochutnali. Každý donesl nějaké cukroví, takže jsme navodili příjemnou vánoční atmosféru.

Pod stromečkem bylo pár dárečků a také společné dary pro všechny hasiče. Od Ježíška jsme dostali dvě společenské hry. Letošní novinku - Lesní požár a starou dobrou osvědčenou hru - Dixit. Nové hry jsme si hned vyzkoušeli a zahráli jsme si také i některé starší.

15644478_1554161921267182_615346441_n.jpg

Zásahová jednotka SDH Broumy nám přijela ukázat naše nové hasičské auto, takže jsme ho hned prozkoumali.

O novém zásahovém vozidle bude také mluvit velitel sboru.

Děkuji všem přítomným za účast, za podporu, starostovi obce ing. Petru Ubrymu za trvalý zájem  a podporu, děkuji spolupracujícím sborům, p. Zdeňkovi Laubemu vedoucímu HZS Hořovice, Tělovýchovné jednotě v Broumech za umožnění tréninků a soutěží

Děkuji našim členům za používání vlastních dopravních prostředků a rodičům mladých hasičů kteří nám pomáhají s přepravou na soutěže.

Na závěr děkuji všem soutěžícím, zásahové jednotce a členům výboru za přípravu dnešní Valné hromady.

Vlastimil Srp