Jdi na obsah Jdi na menu

Preventivně výchovná činnost

Milí spoluobčané,
s blížícím se adventním časem přicházejí i zvýšená rizika vzniku požárů. 
V rámci preventivně výchovné činnosti jsme připravili několik rad a doporučení, díky nimž lze předejít vzniku požárů v našich domácnostech. 
 
 • Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez dozoru.
 • Hořící svíčky umísťujte na stabilní, vodorovnou plochu, aby nedošlo k jejich převrácení.
 • Svíčky umísťujte do svícnu z nehořlavého materiálu nebo na nehořlavou podložku.
 • Dbejte na dostatečnou bezpečnostní vzdálenost od ostatních hořlavých materiálů.
 • Svíčky neumísťujte v blízkosti záclon, závěsů a jiných hořlavých materiálů.
 • Svíčky neumísťujte k oknům do průvanu.
 • Dbejte na to, aby se svíčky nacházely mimo dosah dětí a zvířat.
 • Při odchodu z domova se vždy ujistěte, že je svíčka důkladně uhašena a nehrozí její opětovné rozhoření.
 • Adventní věnce a svícny umísťujte na nehořlavou podložku, nepokládejte je přímo na nábytek.
 • Dbejte na důkladné upevnění svíček na kovový bodec, do skleněného či kovového kalíšku, ty však musí být pevně připevněny k základu věnce tak, aby nedošlo k uvolnění a následnému převrácení hořící svíčky na svícen, nábytek apod. 
 • Existují věnce z nehořlavých materiálů, u kterých je menší pravděpodobnost vzniku požáru (sklo, kov, keramika, kámen).
 • Pozor dávejte na prskavky. Dbejte na to, abyste prskavky zapalovali nad nehořlavým povrchem, držte je stranou od těla a nevdechujte kouř, který je zdraví škodlivý. Prskavky odkládejte do komunálního odpadu vychladlé (namočení do nádoby s vodou, zapíchnutí do sněhu). Nikdy nenechávejte zapálené prskavky na stromečku (ani jinde) bez dozoru.
 • Při manipulaci se zábavní pyrotechnikou (petardy, ohňostroje apod.) dbejte bezpečnostních pokynů uvedených výrobcem. 
 
 
 
Mgr. Marie Mašková
Preventista SDH Broumy
*Zdroj: www.hzscr.cz